Utbildad personal

Vi utbildar fortlöpande vår personal med relevanta utbildningar för respektiva områden. Samtlig personal genomför hälsokontroll och drogtestas kontinuerligt.

Grundutbildning för all personal innefattar:
BVF 922 (Elsäkerhet)
BVF 924 (Vistelse i spår)
SJF 053 (Elsäkerhetsregler för verkstad och fordonstjänst)
BVF 1921 (Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktlednings - och tågvärmeanläggningar)

Övrig utbildningkompetens inom företaget:
M1 utbildningar för fordon
X2
X40
X55
Personvagn
Limningsteknik
Kontaktpressning
Momentlära och trådlåsning
Truckförarutbildning
Mattläggning